Fysiotherapie bij Fysiotherapie Hooiweg Zuidhorn

Chronische pijnklachten

Chronische a-specifieke pijnklachten aan het bewegingsapparaat zijn veelvoorkomende klachten in de dagelijkse fysiotherapiepraktijk en vragen een specifieke benadering. Vaak geven behandelingen, gericht op pijnbestrijding, een tijdelijke vermindering van pijnklachten maar is een langdurige verbetering in functioneren bij deze groep onderbelicht. Om deze verbetering te bewerkstelligen hebben wij bij Fysiotherapie Hooiweg verschillende methoden/ interventies tot onze beschikking.

Elk traject ziet er uit als volgt:

  • Er wordt een persoonlijke functionele analyse van een patiënt gemaakt;
  • Er worden cliëntgerichte doelen opgesteld;
  • Er wordt een efficiënt beweegprogramma opgesteld, volgens de principes van ‘Graded Activity’. Graded Activity is een praktische training voor patiënten met chronische pijn (12 weken en langer), onder meer geschikt voor patiënten met algemeen chronische klachten en patiënten met langdurige nekklachten of lage rugklachten.
  • Er kan door middel van een virtual reality bril, gebruik gemaakt van het Reducept concept. Dit programma traint de hersenen om pijn te verminderen. Het biedt patiënten de mogelijkheid om op een speelse manier aan de slag te gaan met hun chronische pijnklachten. De trainingsapp integreert de richtlijnen voor pijneducatie en pijnmanagement en is zo de ideale aanvulling op de behandeling van chronische pijn. (www.reducept.com).

De behandeling van chronische pijnklachten is een gestructureerde behandeling, gericht op een stapsgewijze toename van het activiteitenniveau (werk, huishouden, hobby en sport).

Video’s van Reducept

Youtube kanaal