Chronische a-specifieke pijnklachten aan het bewegingsapparaat zijn veelvoorkomende klachten in de dagelijkse fysiotherapiepraktijk en vragen een specifieke benadering.

Vaak geven behandelingen, gericht op pijnbestrijding, een tijdelijke vermindering van pijnklachten maar blijft langdurige verbetering in functioneren bij deze patiëntengroep onderbelicht. Om deze verbetering te bewerkstelligen heeft de fysiotherapeut in de eerstelijn verschillende interventies tot zijn beschikking.

  • Er wordt een goede functionele analyse van een patiënt gemaakt;
  • Er worden cliëntgerichte doelen op te stellen;
  • Er wordt een efficiënt beweegprogramma opgesteld, volgens de principes van ‘Graded Activity’.

Graded Activity is een praktische training voor patiënten met chronische pijn (12 weken en langer), onder meer geschikt voor patiënten met algemeen chronische klachten en patiënten met a-specifieke lage rugklachten zoals:

  • Rugklachten ontstaan tussen 20e en 50e jaar;
  • Klachten rond billen en dijen (lumbo-sacrale regio);
  • Pijn van mechanisch aard, afhankelijk van fysieke belasting en wisselend in aard en intensiteit.

De behandeling van chronische pijnklachten is een gestructureerde behandeling, gericht op een stapsgewijze toename van het activiteitenniveau (werk, huishouden, hobby en sport).